С 2015 - 2016 учебного года, Международный университет Ататюрк-Алатоо набирает студентов.

...

From 2015 - 2016 academic year , the International University of Ataturk - Ala-Too recruits...

dlc

Worldwide popular training

Dear applicant !
International Ataturk Alatoo University offers to get higher education...

dlc

Всемирная популярность обучения

Уважаемый абитуриент!
Международный университет Ататюрк – Алатоо предлагает вам получить...

Haber ve Duyurular

03/03/2017 - 15:03

03/03/2017 - 15:03

    Кыргыз элинин улуу жазуучусу Калканбай Ашымбаев бизде мейманда болду. Окуу жайыбыздын...

03/03/2017 - 15:01

03/03/2017 - 15:01

Түркология бөлүмүн 1-курсунун студенттери алгачкы саякатын Токмок шаарына жакын жайгашкан «...

02/12/2017 - 02:24

02/12/2017 - 02:24

      Кыргыз поэзиясынын өкүлү, таланттуу акын Алыкул Осмоновдун музейине студенттер менен...

02/12/2017 - 02:30

02/12/2017 - 02:30...

02/12/2017 - 02:40

02/12/2017 - 02:40

      Кыргыз элинин улуу жазуучусу Калканбай Ашымбаев бизде мейманда болду. Студенттер...

Subscribe to Front page feed

İletişim

Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi

 

Bizimle bağlantı kurunuz

Biz Sosyal web sitesindeyiz. Bizi takip edin & get in touch.