Article

АЗЫРКЫ МЕЗГИЛДЕГИ ФИЛОЛОГИЯ МАСЕЛЕЛЕРИ

2017-2018-окуу жылынын 15-мартында улуу ойчул, даанышман жазуучу Чынгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган «АЗЫРКЫ МЕЗГИЛДЕГИ ФИЛОЛОГИЯ МАСЕЛЕЛЕРИ: КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАШ ОКУМУШТУУЛАРДЫН ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ» аттуу ЖОЖдор аралык студенттердин илимий-практикалык конференциясы болуп өттү. Конференцияга АЭУнун, БГУнун, КУУнун, И. Арабаев атындагы КМУнун, М.Кашгари Барскани ат. Чыгыш университеттинин жана Юридикалык Академиянын студенттери катышышты. Студенттер алгач Ч.Айтматов тууралуу кыргыз, түрк, кытай, араб, өзбек жана түркмөн тилидеринде өз баяндамаларын сунушту. Түшкү тыныгуу тамагынан соң катышуучулар өз иштерин тил, адабият жана педогогика багытындагы секциялык отурумдарда улантты. Жыйынтыгында, ийгиликтүү катышуучулар сертификат жана сыйлыктар менен сыйланды.


imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

İletişim

Uluslararası Ala-Too Üniversitesi

  • Telefon: +996312631425
  • Whatsapp: (+996) 703 75 05 75,
    (+996) 705 52 00 68
  • E-posta: info@iaau.edu.kg

Bizimle bağlantı kurunuz

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.