Article

УЛУУ ЖАЗУУЧУ ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ҮЙ МУЗЕЙИ

Дүйнөлүк адабият прозасынын өкүлү, кыргыздын залкар жазуучусу «Чынгыз Айтматовдун үй музейине» Филология(түрк) кафедрасынын окутуучу жамааты жана студенттери менен биргеликте маданий зыярат жасадык. Ал жерде жазуучунун турак жайы жана жашоо шарты менен жыкындан тааныштык. Залкар инсан жашаган имарат күнү күнкүдөй сакталыптыр. Бул жагдай бизге жазуучунун али чечиле элек сырларын ачып бергендей эргүү жана канааттануу тартуулады. Үй мүзейинде Айтматовдун баскан жолун тагыраак аңдап билүүгө болоорун баамдадык. Ал жерде күндөлүк тиричилик оокаттарынан тышкары сыйлыктары, дүйнөнүн төрт болуңунан тартууга берилген асыл белектерин жолуктурууга болот. Имараттын экингчи кабатында чакан китепкана бар экен. Анда эң баалуу, табылгыс китептер көп экенине күбө болдук. Ар бир буюм адамга көркөм эстетика тартуулап, 21-кылымдын азыркы кымгуут туңгуюгунан эски Айтматовдун «бейкут дооруна» жетелеп жаткандай сезим калтырат.


İletişim

Uluslararası Ala-Too Üniversitesi

  • Telefon: +996312631425
  • Whatsapp: (+996) 703 75 05 75,
    (+996) 705 52 00 68
  • E-posta: info@iaau.edu.kg

Bizimle bağlantı kurunuz

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.